Nonviolent Communication - sztuka komunikacji bez przemocy

Nonviolent Communication (po polsku Porozumienie bez Przemocy) to coś więcej niż sztuka komunikacji uwzględniająca przekaz nie zawierający przemocy. NVC powinno stać się częścią tożsamości osoby, która chce praktykować taki sposób komunikacji.  Nonviolent Communication powinno wpływać na sposób myślenia, system wartości i ogólny światopogląd. A to znacznie wykracza poza klasycznie rozumiane Porozumienie bez Przemocy. Język jako element Nonviolent Communication  W przypadku No..

2021-12-21

Skomentuj