Powrót do: Firmy/usługi

Faktura wzór czy warto korzystać


Faktura stanowi na tyle istotny dokument w relacjach gospodarczych, że przepisy podatkowe ściśle określają jej elementy składowe. Co więcej część tych elementów jest na tyle istotna, że ich brak może skutkować poważnymi konsekwencjami. Faktura powinna więc zawierać przede wszystkim: datę wystawienia, unikatowy numer pozwalający na jej identyfikację, dane sprzedawcy (wystawcy) - ze szczególnym uwzględnieniem jego numeru NIP, dane nabywcy - ze szczególnym uwzględnieniem jego numeru NIP (jeżeli jest on przedsiębiorcą), datę sprzedaży towaru lub usługi, nazwę sprzedawanego towaru lub usługi, jak również jego cenę (ze wskazaniem wartości: netto, brutto oraz podatku VAT).

W zależności od rodzaju transakcji ustawodawca przewiduje również szereg innych oznaczeń, których pominięcie może skutkować zakwestionowaniem faktury (albo transakcji z niej wynikającej) przez organy podatkowe i koniecznością składania wyjaśnień (a czasem nawet z innego rodzaju bardziej poważnymi konsekwencjami). 

Istota faktury

Faktura jest dokumentem potwierdzającym realizację określonej transakcji. Dodatkowo stanowi ona: dla sprzedawcy - podstawę opodatkowania w podatku VAT, natomiast dla nabywcy - podstawę do obniżenia podatku VAT należnego.

Co do zasady uprawnionym do wystawienia faktury jest podatnik podatku VAT, a więc podmiot prowadzący jakiś rodzaj działalności gospodarczej. Odbiorcą faktury może być drugi przedsiębiorca, jak również zwykła osoba fizyczna (inaczej: osoba prywatna, nieprowadząca działalności). Niezależnie jednak od statusu odbiorcy, faktura stanowi dość sformalizowany dokument, którego zawartość nie może być kształtowana w sposób dowolny.

Faktury wzory

Dowolność w tym przypadku może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Dlatego, aby nie pominąć wszystkich niezbędnych części składowych, warto korzystać z dostępnych wzorów fakturWzór faktury zapewnia komfort w postaci braku konieczności weryfikacji uwzględnienia wszystkich wymaganych elementów, których brak mógłby dostarczyć problemów zarówno osobie wystawcy, jak i odbiorcy.

Warto pamiętać, że dobre imię przedsiębiorcy to nie tylko wysoka jakość świadczonych usług czy dostarczanych towarów, ale również dbałość o każdy detal związany z jego działalnością (również ten niezwiązany bezpośrednio z samym jej profilem).

Czytaj więcej: https://ksiegowosc24.pl/faktura-wzor/
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Skomentuj