Powrót do: Firmy/usługi

Nonviolent Communication - sztuka komunikacji bez przemocy


Nonviolent Communication (po polsku Porozumienie bez Przemocy) to coś więcej niż sztuka komunikacji uwzględniająca przekaz nie zawierający przemocy. NVC powinno stać się częścią tożsamości osoby, która chce praktykować taki sposób komunikacji. 

Nonviolent Communication powinno wpływać na sposób myślenia, system wartości i ogólny światopogląd. A to znacznie wykracza poza klasycznie rozumiane Porozumienie bez Przemocy. Język jako element Nonviolent Communication 

W przypadku Nonviolent Communication język charakteryzuje się wysokim poziomem empatii. Ponad zasady, które w dość oczywisty sposób przychodzą do głowy, takie jak szacunek, miłość, poszanowanie godności, język w NVC wykracza znacznie dalej.

Powinien być używany w sposób okazujący zainteresowanie, zaangażowanie, chęć poznania drugiej osoby, świata, ale i siebie samego. Esencją Nonviolent Communication jest skupienie uwagi na drugim człowieku, na jego głębi, a nie tylko na tym, co powierzchowne. 

Kluczem Nonviolent Communication jest empatia

Zrozumienie, że emocje są nieodłącznym elementem każdego człowieka to podstawa w NVC. Każdy człowiek, niezależnie od tego kim jest, posiada emocje. Warto szukać zrozumienia tych emocji, zarówno u siebie, jak i innych. Skupienie się na emocjach, nazwanie ich, powoduje, że widzimy drugiego człowieka i siebie bardziej wyraźnie.

Kluczem do zrozumienia emocji jest empatia. Postawienie się w roli drugiego człowieka, rozpoznanie jego sytuacji i potrzeb prowadzi do wyzbycia się postawy oceny i egoizmu. 

Potrzeby_NVCEmocje a niespełnione potrzeby. Trudnym emocjom często towarzyszą niezaspokojone potrzeby. Postawa empatii wobec osoby, która je przeżywa, pozwalają dostrzec i odpowiedzieć na konkretne potrzeby. Podstawowymi potrzebami są: potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia, miłości, bycia potrzebnym, potrzeba snu czy odpoczynku.

Warto praktykować sztukę rozpoznawania potrzeb. Idealnym schematem pracy z potrzebami jest kolejno: rozpoznawania potrzeb, nazwanie ich, szukanie strategii ich spełnienia oraz wdrażanie działania. 

Prośba o pomoc w NVC

Prośba o pomoc Trudności i napięcia w relacjach często pojawiają się, w przypadku niespełnionych oczekiwań i potrzeb. Niezwykle cenną umiejętnością jest otwarte, precyzyjne wyrażanie próśb i oczekiwań względem drugiej osoby. Nonviolent Communication wyklucza poczucie wstydu towarzyszące sytuacjom, w których pojawia się prośba o pomoc.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Skomentuj